Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Høje Taastrup

Publiceret

Kommunalpolitik 15. april
2019

Referat fra Generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Radikale Venstre, Høje-Taastrup den 7 april 2019 


Tilstedeværende: Vivi Laursen, Michael Laursen, Michael Naurberg, Nadeem Farooq, Esat Sentürk, Anser Hussain, Jerry Jensen, Rasmus Jensen. 


 


1. Valg af dirigent og referent 


Dirigent: Vivi Laursen 


Referent: Rasmus B. Jensen 


De fremmødte godkendte afholdelsen af generalforsamlingen selvom indkaldelsen ved en fejl blev udsendt en dag senere end hvad der fremgår af vedtægterne. Det blev også godkendt at Jerry Jensen var berettiget til at stemme og stille op selvom han var indmeldt kort før generalforsamlingen. 


 


2. Formandens beretning 


- Sidste år var et stille år oven på kommunevalget. Vi var til stede på begge frivillighedsdage og har haft Taastrupkredsens folketingskandidat Dennis Schmock i kommunen for at tale med folk. 


- Vi har holdt gruppemøder med Esat ca. hver måned for at diskutere aktuelle emner i byrådet eller give input til politiske forslag. 


- Vi er lige nu 31 medlemmer, nogenlunde som de sidste par år. 


- Det kommende år byder på både EU parlamentsvalg og folketingsvalg. Kommuneforeningen har ikke en direkte rolle i disse valg, men vi hjælper kandidater f.eks. med plakatopsætning. 


- Beretningen blev godkendt. 


 


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 


- Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Som planlagt var der et pænt overskud da vi sparet op til næste kommunevalgkamp. 


 


4. Fastlæggelse af kontingent 


- Kontingentet fastholdt til 285 kr for ordinære medlemmer (heraf går 110 kr til Taastrupkredsen og 30 kr til KORS) og 150 kr for studerende og pensionister (heraf går 55 kr til Taastrupkredsen og 30 kr til KORS). 


 


5. Indkomne forslag 


- Ingen indkomne forslag. 


 


6. Valg af: 


· a. Formand – Michael Naurbjerg valgt. 


· b. 2 bestyrelsesmedlemmer – Vivi Laursen og Nadeem Farooq valgt. 


· c. 1 suppleant – Jerry Jensen valgt. 


· d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant – Anser Hussain valgt som revisor, ingen revisorsuppleant blev valgt. 


 


7. Valg af delegerede til Landsmødet – Michael Laursen og Michael Naurbjerg blev valgt, suppleanter er Nadeem Farooq, Vivi Laursen og Esat Sentürk. 


 


8. Valg af delegerede til Regionsforsamlingens årsmøde – Ingen blev valgt. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede. 


 


9. Valg af delegerede til storkredsforsamlingens årsmøde – Rasmus B. Jensen og Michael Naurbjerg blev valgt. 


 


10. Evt. 


- Esat gav en opdatering om arbejdet i byrådet og status for partiforslag. 


- Den 15 maj kommer Sofie Carsten Nielsen til Høje Taastrup hvor der vil være et offentligt debatmøde. Lokale indvalgte/kandidater vil også blive præsenteret. 


- Vi er blevet bedt om at stille med 5 valgstyrere eller tilforordnede til EU Parlamentsvalget den 26 maj. Vi mangler stadig to personer. 


- Valgkampen til folketingsvalget køres direkte af Dennis Schmock og hans kampagnegruppe. Kommuneforeningen hjælper med plakater. 


 


 


Konstituerende bestyrelsesmøde 


Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde og valgte Nadeen Farooq som næstformand og Rasmus B. Jensen som kasserer.